ارزش و تعهدات

 

 

شرکت آروین پرتو فعالیت های خود را به شیوه عادلانه، اخلاقی و قانونی ، با شرکای (مشتریان، تامین کنندگان و موسسات مالی) را در پیش گرفته است. ارزش های اساسی که شرکت نمی خواهد به خطر بیندازند:

 

  1. احترام به همکاران و شرکا
  2. حمایت از صنعت ملی
  3. ایمنی
  4. نوآوری
  5. کوشش در راستای ارتقاع صنعت
  6. توسعه و حمایت
  7. بومی سازی
  8. کیفیت
  9. مسئوليت پذیری