ماموریت

 

ماموریت ما این است که اطمینان حاصل شود که مشتری ما حداکثر بهره را از خدمات ما دریافت و در ارائه خدمات با کیفیت بالا و ایمنی بیشترین توجه صورت گیرد.

استفاده از مهندسین مجرب و نیروهای مستعد برای بالابردن منافع ملی و ارتقاع صنعت و بومی سازی.