بخشی از کارهای انجام شده

 

طراحی و ساخت کوپلینگ توربین و دمنده

ساخت سیت و استوپ والو

ساخت انواع قطعات یدکی پمپ

ساخت انواع قطعات یدکی کمپرسور

ساخت انواع قطعات یدکی توربین

ساخت انواع شفت

ساخت انواع گسکت                     

ساخت انواع بیرینگ

ساخت دیسشارژ ولو

ساخت اسلیو پلای راکتور

ساخت انواع ایمپلر

ساخت پلانجر استیل ۳۱۶ با پوشش کروم سخت

ساخت یاتاقان دو تکه با پوش بابیت

ساخت ایمپلر استیل متریال CA6NIM

ساخت Bore scope متریال استیل ۳۱۰

ساخت ویبراتور کوره القایی

ساخت استرینر

P/F”WORTHIGTON”CENT PUMP

P/F”AKAY”CENT. PUMP

ساخت ژورنال بیرینگ کمپرسور